Για πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια του περιοδικού σε έντυπη μορφή, υποβολή εργασιών και την οικονομική ενίσχυση του
Παιδαγωγικού Λόγου
μπορείτε να απευθύνεστε στο μέλος της Συντακτικής Επιτροπής
Δρ. Κωνσταντίνο Ζέρβα τηλεφωνικώς στο 6909399917
και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση
zerv 33@yahoo .gr


Κεντρική Διάθεση:
Εκδόσεις ΓΡΗΓΟΡΗ – Ιπποκράτους 43 – 106 80 Αθήνα
Τηλ.: 210 3637016 – Fax: 210 3626646 – email: grbooks@otenet.gr
www.grigorisbooks.gr

Επιστροφή στην αρχική σελίδα