Επιστημονική Επιτροπή


Αντωνίου Αλέξανδρος-Σταμάτιος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Αthanasiou J . Prof . Dr . , Faculty of Education , Uni of Technology , Sydney
Βάμβουκας Μ. Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης
Brenn H. Prof. Dr., Direktor der Pädagogischen Akademie der Diözese Innsbruck
Γεωργούσης Π . τ. Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης
Γιαγκουνίδης Π. Επ. Καθηγητής Παν/μίου Θράκης
Γκόβαρης Χ. Αν. Καθηγητής Παν/μίου Θεσσαλίας
Γουδήρας Δ. Αν. Καθηγητής Παν/μίου Μακεδονίας
Δεληκωνσταντής Κ. Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών
Δήμας Κ. Καθηγητής Α.Τ.Ε.Ι. Ιωαννίνων
Θεοφιλίδης Χ. Καθηγητής Παν/μίου Κύπρου
Θεοδωρίδης Α. Λέκτωρ Παν/μίου Θράκης
Καρακατσάνης Π. Καθηγητής Παν/μίου Θράκης
Κάρμας Κ. Δρ., τ. Ερευνητής ΚΕΠΕ
Κασσωτάκη-Μαριδάκη Αικ. Καθηγήτρια Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Κασσωτάκης Μ. Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών
Κιτσαράς Γ. Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης
Κρασανάκης Γ. τ. Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης
Κρίβας Σ. Καθηγητής Παν/μίου Πατρών
Κουτρούμπα Κ. Επ. Καθηγήτρια Χαροκοπείου Παν/μίου
Κωνσταντινίδης Θ. Δρ., τ. Σχολικός Σύμβουλος
Kümmel F. Prof. Dr., Universität Tübingen
Μανωλάς Ε. Aναπληρωτής Καθηγητής Παν/μίου Θράκης
Μάρκος Α. τ. Καθηγητής Παν/μίου Πατρών
Μαύρος Κ. Καθηγητής Α.Τ.Ε.Ι. Αθηνών
Morita T. Prof. Dr., Osaka, Japan
Παπακωνσταντίνου Θ. τ. Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών
Πολυχρονόπουλος, Π. Καθηγητής Παν/μίου Πατρών
Sammani B. Uni Göteborg, Sweden
Schweizer H.-M. Prof. Dr., P.H. Karlsruhe
Σοφός Αλ. Επ. Καθηγητής Παν/μίου Αιγαίου
Στείρης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Stöbeck M . Uni Göteborg , Sweden
Τζαβάρας Ι. Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης
Τσιομίδης Μ. τ. Σχολικός Σύμβουλος
Wieland H . Prof. Dr., Uni Stuttgart

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα