ΝΕΟ ΤΕΥΧΟΣ 1/2018

Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών

Εκπαιδευτικές πολιτικές, συνεκπαίδευση και αποκλεισμοί

Παναγιώτης Γιαβρίμης
Επιστημονική Επιμέλεια

Συγγραφείς: Αναστασία Αλευριάδου,
Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου,
Παναγιώτης Γιαβρίμης, Στεργιανή Γκιαούρη,
Ελισσάβετ Γκινάλα, Ευαγγελία Καλεράντε,
Ευτυχία Μοσχίδου, Μαρία Παλιβάνη,
Μάνος Σαββάκης, Δημήτρης Στεφανίδης,
Γεώργιος Χονδρομπίλας

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προλογικό σημείωμα

Ευαγγελία Καλεράντε
Εκπαιδευτική πολιτική για τα άτομα με αναπηρία (2012-2017): Πολιτικές μετάβασης στο κοινωνικό μοντέλο θεώρησης της αναπηρίας

Μάνος Σαββάκης
Ευτυχία Μοσχίδου
Ειδική Παιδαγωγική: Από την εκπαιδευτική ένταξη στην κοινωνική συνεκπαίδευση

Παναγιώτης Γιαβρίμης
Ελισσάβετ Γκινάλα

Στάσεις των φοιτητών παιδαγωγικών τμημάτων για τη συνεκπαίδευση των μαθητών/τριών με αναπηρία

Γεώργιος Χονδρομπίλας
Παναγιώτης Γιαβρίμης

Απόψεις εκπαιδευτικών για τον εκπαιδευτικό και κοινωνικό αποκλεισμό των μαθητών/τριών με αναπηρία
Δημήτρης Στεφανίδης
Οικονομική κρίση και Ειδική Αγωγή και Εκπάιδευση. Απόψεις διευθυντών/ντριών δημοτικών σχολείων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης της Θράκης
Παναγιώτης Γιαβρίμης
Μαρία Παλιβάνη

Μαθησιακές δυσκολίες και στίγμα
Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου
Στεργιανή Γκιαούρη
Αναστασία Αλευριάδου

Ανάπτυξη της ικανότητας αναγνώρισης οπτικών πλανών σε παιδιά με νοητική αναπηρία: Εμπειρικά δεδομένα και εκπαιδευτικές προεκτάσεις
 

 

Τεύχος 1/2017

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ευδοκία Ζέρβα
Βασίλης Α. Πανταζής

Εθνοθεωρίες γονέων Ρομά για τον ρόλο του σχολείου στη διαμόρφωση της κοινωνικοπολιτισμικής ταυτότητας παιδιών πρωτοσχολικής ηλικίας

Χαρά Κυριακάκη
Οι περιβαλλοντικές αξίες μέσα από τα κείμενα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο
Ιωάννης Ε. Θεοδωρόπουλος
Αναφορά στον Plessner: Παιδεία και Μισανθρωπία
Βασιλική Δήμου
Το μοντέλο βιωματικής μάθησης του Kolb:
Μια πρόταση εφαρμογής στα συστήματα συγκομιδής ξύλου
Δημήτριος Κολιός
Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι κατά τη διαδικασία της μάθησης στο ΔΙΕΚ Άρτας του τμήματος Βρεφονηπιοκόμων
Βιβλιοκριτική

 

 

 

 

 

Ὄμμασιν ἄλλοις

Ommasin allois

 

Festschrift für

Professor Ioannis E. Theodoropoulos

zum 65. Geburtstag

 

Περιεχόμενα

 

Αρχείο
τευχών

Παιδαγωγικός Λόγος
τεύχος 1/2010

Ενός λεπτού σιγή
11+1 φιλοσοφικά κείμενα
εις μνήμην Τάσου Πανταζή

κατεβάστε το τεύχος
σε μορφή pdf